Rating: / 1
PoorBest 

با يكـ دسته پول رفتم بانكـ كارمند بانكـ ميگه : ميخواى بريزى به حساب گفتم پ ن پ عاااشقتم اومدم بريزم به پات

Rating: / 2
PoorBest 

آبادانیه میره کارخانه چوب بری استخدام بشه، یارو ازش میرس سابقه‌ای تو کار چوب بری داری؟ آبادانیه میگه من می‌تونم درختای گردو به قطر یک متر رو در مدت یک دقیقه با تبر قطع کنم. یارو خیلی‌ تحت تاثیر قرار میگیره میگه این همه تجربه رو از کجا آوردی؟ آبادانیه میگه : از کویر لوت. یارو میگه : مرد حسابی‌! کویر لوت درخت گردوش کجا بود؟ آبادانیه میگه : ولک پس فکر کردی واسه چی‌ دیگه اونجا درخت گردو پیدا نمی‌شه؟

Rating: / 3
PoorBest 

ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻫﯽ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺯﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ، ﺍﮔﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﯼ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻏﺼﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﭙﺮﺱ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻭﻥ ﭼﯿﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ؟؟؟ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﻮﺏ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﺪ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﭘﯿﮑﺎﻧﻪ ؟ ﺑﻨﺰﻩ ؟ ﭘﺮﺍﯾﺪﻩ ؟ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﻭﻡ : ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﻪ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺗﺎ ﭼﺮﺥ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ، ﺳﻨﮕﯿﻨﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﻮﺏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻪ ﺩﯾﮕﻪ . ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﻧﺸﺪ، ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻭﻟﻮﻭﻩ ﯾﺎ ﺍﺳﮑﺎﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ .... ﺑﺮﻭ ﺭﺩﯼ

ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺎﺷﻪ ﺑﭙﺮﺱ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻭﻥ ﮐﯿﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ، ﺧﻔﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺯﯾﺮ ﻣﺎﻧﺘﻮﺵ ﻫﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪﻩ ؟؟؟ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﯾﮕﻪ .... ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﻧﺸﺪ ﺩﯾﮕﻪ .... ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻧﻨﺘﻪ ؟؟؟؟ ﺁﺑﺠﯿﺘﻪ ؟؟ ﻋﻤﺘﻪ ؟؟؟

Rating: / 18
PoorBest 

بعضیها دروغ گفتن رو از اول صبح با اين جمله آغاز مي کنن ؛ پاشو ظهره

Rating: / 4
PoorBest 

یه ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ

Rating: / 8
PoorBest 

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری، عروس چای آورده... داماد گفته: اگه میشه تو لیوان خودم بیار

Rating: / 14
PoorBest 

مادر به دختر : کبودیای زیر گردنت چیه دختر؟
پشه نیشم زده. مادر: مراقب باش پشه حاملت نکنه

Rating: / 4
PoorBest 

دو تا میخ با هم ازدواج میکنن ماه عسل میرن تو دیوار

Rating: / 15
PoorBest 

به شیرازیه میگن : انگیزت از خودکشی چی‌چی بود؟ میگه: وووی آمو، حوصلم نمیشد نفس بکشم

Rating: / 11
PoorBest 

دلتنگی یک لر: گوزهایم صدای خرده شیشه میدهد، به گمانم باز هم دلم شکسته

Rating: / 22
PoorBest 

لره میره معافی بگیره میگن مشکلت چیه ؟ میگه پوستم کوتاهه! میگن دلیل نمیشه. برو خدمت. شب اول تا صبح تو آسایشگاه میگوزه. میبرنش پیش فرمانده بهش میگن چته ؟ میگه من که گفتم پوستم کوتاهه پلکامو که میبندم درز کونم وا میشه

Rating: / 9
PoorBest 

خلبان هواپیما توسط میکروفن به مسافرین خوش آمد میگفت.. ناگهان فریاد زد: وای خدایا به دادم برس..!!! سکوت مرگباری کل هواپیما را فرا گرفت دوباره صدای خلبان آمد که گفت:مسافرین عزیز پوزش میطلبم؛مهماندار قهوه داغ را روی شلوارم ریخت! یکی از مسافرین بلند شد وفریاد زد: تو روحت کصااافط...فقط بیا ببین شلوارهای ما چه بلایی سرشون اومده

Rating: / 8
PoorBest 

امروز با مامانم دعوام شد, ولي در حدي نبود كه بخوام آلبوم بيرون بدم

Rating: / 5
PoorBest 

ﭘﺴﺮ حضرت ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﻗﺎﺗـﻞ از آب در اومد، همه هم شاهدن، ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺡ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻨﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﺩﻣـﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ، ﭘﺴﺮﺍﯼ ﯾﻌﻘﻮﺑﻢ ﮐﻪ فقط ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩ، ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﺭﻻﺗﺎﻥ! ... ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺍ ﺑﻮﺩ، ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ دارین؟

Rating: / 12
PoorBest 

ﮊﺍﭘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭو ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ایران ﺗﻮ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﺯﺩﻥ

Rating: / 5
PoorBest 

کودک درونم خعععلی بیشور شده تازگیا به ندای درونم شماره داه

Rating: / 11
PoorBest 

یک تهرانی، یه اصفهانی، یه شیرازی و یک آبادانی توی کافی شاپ با هم صحبت میکردند
تهرانی: من یک موقعیت عالی دارم، می خوام بانک ملی رو بخرم
اصفهانی: من خیلی ثروتمندم و می خوام شرکت بنز رو بخرم
شیرازی: من یه شاهزاده ثروتمندم و می خوام شرکت مایکروسافت و اپل رو بخرم
سپس منتظر شدند تا آبادانی صحبت کند آبادانی قهوه خود رو هم زد. خیلی با حوصله قاشق رو روی میز گذاشت، یه کم قهوه خورد، یه نگاهی به اونها انداخت و با آرامی گفت: نمیفروشم

Rating: / 8
PoorBest 

آبادانیه زنگ میزنه اوباما و میگه: میخوایم با شما بجنگیم
اوباما میگه: چند نفرین؟
آبادانیه: مو و کاکوم و پسرعموم
اوباما: شما سه نفرین ولی من 4 میلیون نفر سرباز دارم
آبادانیه یه کم فکر میکنه و میگه: بیخیال ما نمیجنگیم
اوباما: چی شد ترسیدین؟
آبادانی: نه ولک! جا برای دفن 4 میلیون نفر نداریم

Rating: / 27
PoorBest 

ازلره میپرسن تو خونتون چی کم دارین؟ میگه فكر كنم هیچی! چون دیروز که بابام جلو ما گوزید ،مادرم گفت : فقط همینو کم داشتیم

Rating: / 6
PoorBest 

مورد داشتیم دختره تو امتحان رانندگی میخواسته دنده عقب بره به جای اینکه دستشو بندازه پشت صندلی انداخته گردن افسره

Rating: / 6
PoorBest 

دوست جنتــی به جنتــی
خجالت نمیکشی؟ هم سن و سالات الان نفت شدن بشکه ای صد دلار

Rating: / 7
PoorBest 

هیشکی نمیتونه مثل یه آرایشگر وقتی قشنگ رید تو سرت با اعتماد به نفس تو چشمات نگاه کنه و بگه: امر دیگه؟

Rating: / 6
PoorBest 

شیوه خرید كوكا با كيك درشیراز
سلام كاكو, كيك و كوكام داري كاكو؟ ها كاكو, كوكام هس! همون جو كنار كيكا كاكو! كو كاكو؟ اینكه كاكائوئه كاكو! پس كيكا كو كاكو؟ نه كاكو, پشت كاكائوا كوكان كاكو! كيكام كنار كوكان كاكو

Rating: / 11
PoorBest 

یارو تو تاکسی بر می گرده می گه همه آخوندا جاکشن. یهو مسافر جلویی برمی گرده با غضب بهش می گه او مرتیکه مواظب حرف دهنت باش ! یارو با ترس و لرز میگه ببخشید مگه شما آخوندین. مرده میگه نه من جاکشم!!!

Rating: / 8
PoorBest 

رفیق لره ازش پرسید، به نظرت واسه تولد نامزدم چی بخرم که غافلگیر بشه؟ لره گفت : شماره پاش رو بپرس، بعد براش روسری بخر. ایطوری غافلگیر ميشه

Rating: / 22
PoorBest 

بیا بنویسیم روی اسب، رو الاغ، رو تن پرنده، رو ببرا

Rating: / 14
PoorBest 

امام راحل دو روز زودتر اومده بود، می تونست مجانی بره سینما

Rating: / 9
PoorBest 

زن: نمی دونم چرا اینقدر سردمه؟! مرد: خوب پاشو کتتو بپوش! زن: با کت گرمم نمی شه ! مرد: خوب برو جلو بخاری! زن: آخه خیلی سرده اونجا هم گرم نمی شم! مرد: پس برو یه پتو بیار جلوی بخاری بنداز رو خودت ! زن با عشوه: آخه خونه پدرم که بودم وقتی سردم میشد مامانم منو بغل می کرد تا گرم می شدم! مرد: ای بابا همین مونده که تا آخر زمستون مادرتو بیاریم خونمون

Rating: / 23
PoorBest 

روزی یه مورچه میاد پیش حضرت سلیمان میگه"چیلی بچیی چیچ چیچ چیلی یچوخزج" ... حضرت سلیمان میگه پروردگارا من چه کردم که توانایی صحبت با حیوانات رو از من گرفتی؟ ... مورچه می گه نه بابا غصه نخور داشتم کیرت می کردم

Rating: / 23
PoorBest 

به ترکه تو کلیسا میگن به این صلیب قسم بخور جز حقیقت چیزی نگی. ترکه میگه : این صلیب تو کون هر کی دروغ بگه

Rating: / 10
PoorBest 

برنامه "بفرمایید شام" پدیده ی فرار مغزها رو به شدّت زیر سوال برده

Rating: / 9
PoorBest 

خدمت حضرت امام بودیم, گفتیم بعد از ساسی مانکن و امیر تتلو کسی رو نداریم که تِر بزنه تو موسیقی
امام فرمودن : چرا نداریم! همین آقای گلزار

Rating: / 6
PoorBest 

مورد داشتیم طرف میخواسته خودکشی کنه
رفته حموم که با تیغ رگشو بزنه،چشش خورده به صابون گلنار برنامه کلا عوض شده

Rating: / 14
PoorBest 

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ: ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﺕ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﺳﻔﯿﺪﺍ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻫﺎ؟
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺳﯿﺎﻫﺎ
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﻋﻠﻒ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺳﻔﯿﺪﺍ ﭼﯽ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻒ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ: ﺷﺒﺎ ﮐﺠﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﺳﯿﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪﺍ؟
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺳﯿﺎﻫﺎ
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ: ﺗﻮ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺑﺰﺭﮒ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺳﻔﯿﺪﺍ ﺭﻭ ﭼﯽ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺰﺭﮔﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ: ﺑﺎ ﭼﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﺳﯿﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪﺍ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺳﯿﺎﻫﺎ
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﺑﺎ ﺁﺏ ﺗﻤﯿﺰﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺳﻔﯿﺪﺍ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭼﯽ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ : ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ: ﭼﺮﺍ ﻫﯽ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺳﻔﯿﺪﺍ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻫﺎ؟
ﺍﺳﮑﻠﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ: ﺁﺧﻪ ﺳﻔﯿﺪﺍ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ: ﺳﯿﺎﻫﺎ ﻣﺎﻝ ﮐﯿﻪ؟
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻟﺮ: ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ

Rating: / 7
PoorBest 

میگن توی جهنم شما عمۀ عمه تون میشین

Rating: / 9
PoorBest 

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻨﺪﯼ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻦ و ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻛﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎﯼ ﻫﻨﺪﯼ ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻦ ... ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻃﻠﺐ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ... ﺍﺯ ﭼﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﻛﻤﻚ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ... ﺍﺯﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ... ﺍﺯ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﻮﭖ ﻭ ﺗﺎﻧﻚ ... ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ... ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺯﯾﺮﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ... ﺍﺯ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﯽ ... ﺍﺯ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺩﺍﺭﻭ ... ﻭ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ .... ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽﺧﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﯿﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ
ﺩﻭﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﯾﻜﯿﺶ ﺭﻭ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﯿﻦ ﻭﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺠﺒﻮﺭﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ۴ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻪ ... ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺎﻭﺗﻮﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻭ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﯾﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺍﻭﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﯾﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺎﺩ .... ﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﻭﮔﺎﻭﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﯿﺎﺭﯾﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻣﯽﺯﻧﯿﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺗﺤﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮊﻧﺘﯿﻚ ﻗﺮﺍﺭﻣﯿﺪﯾﻦ ... ﺑﻌﺪ ﮔﺎﻭﻫﺎﺗﻮﻥ ۱۰۰ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﻛﻨﻦ ﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺷﯿﺮﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯽﺩﻭﺷﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﻨﻮﻥ ﮔﺎﻭﯼ ﺩﺍﺭﻥ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯿﻦ ﻛﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻦ ... ﭘﺲ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﯽﺷﯿﻦ ﻭﻣﯿﺮﯾﻦ ﺳﺮﺍﻍ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﺘﻮﻥ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ
۵۰۰۰ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﻫﯿﭽﻜﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻦ .... ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻦ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﮔﺎﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮊﺍﭘﻨﯽ
ﺩﻭ ﺗﺎﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮊﻧﺘﯿﻜﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ... ﻫﯿﻜﻞ ﮔﺎﻭﻫﺎﺗﻮﻥ ﯾﻚ ﺩﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺷﻪ ﻭ ۲۰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻫﻢ ﺷﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻛﻨﻦ ... ﺑﻌﺪ ﺷﻮﻧﺼﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﻭ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ ﻭﺁﺩﺍﻣﺲ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﺎﻭﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺩﺭﺷﺖ ﻣﯽﺳﺎﺯﯾﻦ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ ﻣﯽﺫﺍﺭﯾﻦ Cowkemon ﻭ ﺗﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻭ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﯿﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻭﺳﯽ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﯿﻦ ﻛﻪ ۵ ﺗﺎ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻦ ﻛﻪ ۴۲ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﯿﻦ ﻛﻪ ۱۷ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﺩﺍﺭﯾﻦ .... ﯾﻪ ﺑﻄﺮﯼ ﻭﺩﻛﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﯾﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﯿﻨﯽ
ﺩﻭﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ... ۳۰۰ ﻧﻔﺮ ﺁﺩﻡ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﻛﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽﺩﻭﺷﻦ ... ﺑﻌﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻛﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻭ ﺷﻐﻠﯽ ﻛﺎﻣﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﮔﺎﻭﯾﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﻛﻨﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭﺗﺎﺷﻮﻥ ﺍﺯﺑﺎﺑﺎﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﺭﺳﯿﺪﻩ ... ﯾﻜﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﺧﻤﺲ ﻭ ﺯﻛﺎﺕ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺻﺪﺍﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﻛﻨﻪ ... ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻭ ﻧﺬﺭ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺏ ﻭﺑﺪﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻭ .... ﻣﯽﻛﻨﯿﻦ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻓﻠﺞ ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ

Rating: / 13
PoorBest 

نماینده ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ : ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ ، ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﺭﻧﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ

Rating: / 7
PoorBest 

شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" هم مثل شعارهای "راه قدس از کربلا میگذرد" و "آب و برق مجانی" و سایر گنده گوزی ها به زباله دان تاریخ پیوست

Rating: / 12
PoorBest 

آقا روتون رو بکنین اونور دلار میخواد بکشه پایین

Rating: / 3
PoorBest 

خدمت حضرت امام بودیم ، گفتیم اگر یک‌ روزی آقای رویانیان از پرسپولیس برود ما دیگر کسی را نداریم برای مدیرعامل باشگاه نامزد کنیم امام فرمودن: چرا نداریم! همین آقای محسن رضایی

Rating: / 12
PoorBest 

غضنفر میمیره میره بهشت بعد میبینه خدا به جهنمیا پلو و خورشت میده ولی به بهشتیا نون و پنیرو و سبزی. معترض میشه میگه خدایا به ما بهشتیا که انقدر کمیم نون پنیر سبزی میدی ولی به جهنمیا که بیشترن پلو خورشت؟ خدا میگه نمیشه که به خاطره چند نفر دیگ بار بذارم

Rating: / 2
PoorBest 

به سلامتی زمانی که تو آرایشگاه مردونه فقط مو کوتاه میکردن

Rating: / 8
PoorBest 

غضنفر میره تزریقاتی، رو تخت دراز میکشه تزریقاتیه میگه اومدی آمپول بزنی؟؟ غضنفر میگه : نـه.. بیکار بودم اومدم کونمو بهت نشون بدم برم

Rating: / 9
PoorBest 

زن انگلیسی میاد ایران . توی تاکسی میشینه . عطرش خوشبو بوده راننده میگه: این چه عطریه؟ زنه میگه : نینا ریچی از رم . راننده میگوزه زنه میگه: این چه بوییه؟ راننده میگه : لوبیا چیتی از قم

Rating: / 7
PoorBest 

از غضنفر می‌پرسن مانیتور کامپیوترت چرا سوخته؟ میگه از کامنت عباس آقا خوشم نیومد شاشیدم به والش

Rating: / 5
PoorBest 

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﻮﺍﻡ ﺟﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ
ﺷﺎﻋﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ

Rating: / 3
PoorBest 

زن سر قبر شوهرش با گریه میگفت : بچه‌هات لباس ندارن, کفش ندارن, کیف ندارن
آبادانیه رد میشه میگه: ولک مرده یا رفته دبی جنس بیاره

Rating: / 17
PoorBest 

لره چراغ جادو پیدا می کنه, دست میکشه روش, غول چراغ جادو میاد بیرون, بهش میگه آرزوتو بگو
لره میگه: میخوام همه ترکا از روی زمین محو بشن غوله میگه: خفه شو چسافت حامال آشگال

Rating: / 6
PoorBest 

یکی‌ از رموز موفقیت در ازدواج، نکردن آن است.

Rating: / 9
PoorBest 

به سلامتی رفیقی که اومد بغضشو به خاطر رفیقش قورت بده گوزید!........نخند، خب بهش فشار اومده دیگه! همین که نریده خیلیه